Ứng dụng mã nguồn NukeViet

https://mynukeviet.com


Cấu hình file robots.txt

NukeViet cung cấp công cụ giúp người quản trị quản lý nội dung robots.txt mà không cần phải can thiệp vào mã nguồn.
Truy cập ACP / Công cụ SEO / Cấu hình robots.txt
 
Cấu hình robots.txt

Khu vực này cho phép cấu hình nội dung file robots.txt. Bạn có thể thêm/xóa một bản ghi ở đây.