Ứng dụng mã nguồn NukeViet

https://mynukeviet.com


Mở tập tin văn bản trực tuyến với Google docs

Nếu bạn có nhu cầu mở một tập tin văn bản trực tuyến thì Google docs có thể giúp bạn làm điều đó. Với một URL đến tập tin, bạn có thể mở nó tại Google docs và sử dụng các tiện ích của Google docs cung cấp.
Thường ngày thì cũng ta vẫn thường hay dùng Google docs để mở các tệp văn bản từ Google drive, song nếu không chú ý thì cũng không biết được Google docs cũng cung cấp phương án đề mở tệp từ một URL.
https://docs.google.com/viewer?url=URL
Chỉ cần truy cập theo cấu trúc này, bạn sẽ có thể mở tập tin ngay trong trình duyệt nhờ Google docs. URL là liên kết để tập tin văn bản.

Ví dụ: Tôi tạo ra một tập tin test.odt và upload lên host http://mynukeviet.net/uploads/news/2015/test.doc sau đó mở nó bằng Google docs https://docs.google.com/viewer?url=http://mynukeviet.net/uploads/news/2015/test.doc
 
Mở tập tin văn bản trực tuyến Google docs