Ra mắt NukeViet 4.0 Open beta

Ra mắt NukeViet 4.0 Open beta

Cho đến nay, đã có 5 phiên bản NukeViet Openbeta được ra đời với vô số thử nghiệm của người dùng và cải tiến, vá lỗi của đội code.

Giao diện quản trị danh sách sản phẩm

Thông báo phát hành phiên bản thử nghiệm Shops 4.0.14

Sau một thời gian dài phát triển song song cùng NukeViet 4, với sự nỗi lực của đội code, cộng đồng người sử dụng , Module Shops 4 đã cơ bản hoàn thành.

Trung tâm ứng dụng NukeViet
Ghi rõ nguồn khi sao chép thông tin từ website này.

Sử dụng CMS NukeViet, thiết kế bởi TDFOSS.,LTD